Vi synes Eduplaytions ambisjoner innen spillbasert læring, og hvordan man kan skape læring hos barn og unge, er svært spennende. Selskapet har levert som planlagt, og har god fart og retning fremover. Vi er derfor ikke i tvil om at vi skal være med i neste emisjonsrunde.