Jeg har investert i Eduplaytion fordi jeg har stor tro på selskapets visjon. Det er meningsfylt, grundig testet ut og er skalerbart. Både gründer og organisasjonen har god framdrift og er i full gang med å realisere visjonen.