Spill – et verktøy i klasserommet

Kategori

Innhold

Share on facebook
Share on linkedin

Den 13. november 2020 uttalte kunnskapsminister Guri Melby (V) til Bergens tidende at hun er svært positiv til spill i skolen. Selv om stadig flere lærere over hele landet har begynt å ta i bruk spill som et verktøy i undervisningen, er det fortsatt mange som gjerne vegrer seg for å hoppe ut i noe nytt.

Hvorfor spill, egentlig?

Alexander Westre Skog er en av lærene som jevnlige benytter seg av spill i undervisningen. Han jobber som lærer ved Damsgård skole i Bergen, og har siden han ble ferdig utdannet i 2014 tatt spill i bruk som et verktøy i klasserommet. Westre Skog skrev master om bruk av spill i skolen da han studerte, og har i ettertid forsøkt å implementere dette i undervisningen der han ser at det kan være hensiktsmessig.

Jeg bruker dataspill der jeg ser det kan være hensiktsmessig, og det er ikke noe jeg bruker bare for å gjøre det.

– Alaxander Westre Skog

Alexander Westre Skog. Foto: Privat

Spill kan gi en ekstra dimensjon til undervisningen, og tanken er at spill fungerer som et verktøy i verktøykassen. Jeg bruker dataspill der jeg ser det kan være hensiktsmessig, og det er ikke noe jeg bruker bare for å gjøre det, sier han.

Mange fordeler ved bruk av spill

Westre Skog forteller videre at det kan være flere fordeler ved å bruke spill i undervisningen. Han tenker gjerne tverrfaglig når han presentere spill for elevene sine, og legger vekt på at spill kan hjelpe med begrepsforståelse, men også konkretisere og visualisere godt.

En annen styrke ved å bruke dataspill, er at det legger opp til samarbeid, men også diskusjon og refleksjon.

Les også:  Kan lære hva som helst ved hjelp av spill – dersom det brukes riktig

Ansetter spillpedagoger

I dag er det to skoler i Norge som har ansatt spillpedagoger. Resten av den spillbaserte undervisningen i landet skyldes lærere som på eget initiativ velger å teste ut forskjellige spill som elevene kan ta i bruk i klasserommet.

Selv uttaler Damsgårds-læreren at han bruker en del av fritiden sin på å sjekke ut spill som kan fungere i undervisningen, noe som han synes er veldig spennende.

For å kunne ta et spill i bruk i undervisning er det viktig at et læringsutbytte er til stede. For å sikre dette er det nødvendig med lærere som kan prøve spillet i forkant. Ofte er det kommersielle spill som brukes, og i disse tilfellene er det spesielt nødvendig å kartlegge læringsutbyttet.

Vi må ha en tydelig pedagogisk innramming. Spill kan ofte bli sett på som en fritidssyssel, men på skolen er det læring som står i fokus. Det er undervisning, men i teknologirike omgivelser, sier Westre Skog.

Les også: Skole med gaming på timeplanen

Ønsker å tilby støtte

Kunnskapsminister Guri Melby (V) uttalte til Bergens tidende at politikerne må bidra til at industrien skal bygges opp. Dette må gjøres i form av kompetanseheving i skolen, og ved å tilby skolene støtten de trenger for å kunne ta i bruk spill. Dette forutser at skoler faktisk ønsker å ta i bruk spill i undervisningen.

Se også: Barn tester ut Numetry 👇

Westre Skog er derimot ikke i tvil: han anbefaler flere lærere å ta i bruk spill i undervisningen.

Ja, abslutt. Vi ser jo at det skaper engasjement og positivitet, også er det et veldig fint utgangspunkt for refleksjon og diskusjon ettersom alle har samme utgangspunkt når de har spilt samme spill, avslutter han.

Prøv Numetry gratis i dag!

«Numetry er på et helt annet nivå enn konkurrentene når det gjelder spillopplevelsen. Tegningene, lydene og det visuelle i oppgavene er gjennomført gode. Guttungen har lyst til å løse utfordringene for å se hva som skjer videre i fortellingen.»
«Som mor er jeg veldig opptatt av at slike spill må være pedagogiske og morsomme nok til at barna faktisk vil bruke dem. Her får jeg begge deler.»
«Som forelder opplever jeg at andre læringsspill ofte er trauste og ganske kjedelige. Dette spillet har jeg mer tro på fordi det engasjerer og ikke føles som skolearbeid for barna.»