Numetry – mattespillet for elever i barneskolen

Kategori

Innhold

Share on facebook
Share on linkedin

Med varierte oppgaver, en god historie og morsomme karakterer kan elever i barneskolen oppdage hvor gøy matematikk kan være.

Meld på din klasse her!

Numetry er et norskutviklet mattespill beregnet for elever i barneskolen som tar sikte på å lære barn matematikk på en morsom, engasjerende og spennende måte. Historien i mattespillet tar utgangspunkt i at man skal redde en gjeng forsvunnede astronauter fra romskipet Magellan i det fjerne solsystemet Matema. For å redde de bortkomne astronautene, må barna løse en rekke matteoppgaver.

I motsetning til andre mattespill i barneskolen tar Numetry på alvor det som gjør at barn elsker å spille – en god historie, utvikling og progresjon i spillet. Andre mattespill er gode til terping og pugging av pensum, som for eksempel å øve på gangetabellen, mens Numetry gir den beste totalopplevelsen for elever i barneskolen. De blir kjent med morsomme karakterer, følger en spennende historie og får oppgaver tilpasset nivået de befinner seg på mens de løser oppgaven.

Ny norsk studie: Mattespill er en suksess i barneskolen

To gutter spiller mattespillet Numetry på PC i klasserommet

Mattespillet som utnytter kraften i spillmediet

Med andre ord utnytter Numetry kraften i spillmediet til å vise elevene hvordan matematikk kan brukes i hverdagen og i praksis – et spørsmål som det i en tradisjonell undervisningskontekst kan være vanskelig å framheve. Det er også grunnen til at vi mener at mattespill har noe å gjøre i barneskolen – det bidrar positivt til barnas faglige utvikling.

Elevene lærer som kjent best når de ikke føler på press og øver seg innenfor trygge rammer. Numetry ufarliggjør det å prøve og feile, og elevene oppmuntres til å prøve igjen om det er noe de ikke får til. På denne måten kan barna jobbe med matematikk i sitt eget tempo, og er med på å bygge opp et positivt forhold til matte. 

Les også: Fordeler ved å bruke «Numetry» i klasserommet

Merker ikke at de øver matte

Alle lærere kjenner seg nok igjen i at det kan være utfordrende å differensiere undervisningen, ettersom alle elever vanligvis befinner seg på helt forskjellige nivå. Dette er sjeldent en problemstilling når barna spiller Numetry, siden elevene løser oppgaver ut fra hvilket nivå de befinner seg på. 

Artikkelen fortsetter under videoen

En annen effekt Numetry har på elevene er at det bidrar til å øke engasjementet elevene har for matematikkfaget, rett og slett fordi spillet aktiviserer elevene i læringsprosessen. Spillet er så fengende at mange elever til og med spiller det på fritiden, og ofte merker de ikke selv at de øver på matematikk mens de spiller. 

Les også: Hvordan hjelpe elever med matematikkvansker

Mer dynamisk undervisning

Mens tradisjonelle læringsverk ofte kan være et offer for distraksjoner, snur Numetry denne problemstillingen på hodet. Matematikken er «kamuflert» inn i det som vanligvis er distraksjonen – nemlig spill og skjerm. Dette gjør Numetry til et nyttig supplement i undervisningen som bidrar til mer dynamisk, variert og spennende undervisning for elevene. 

Spillbasert læring har kommet for å bli, og er spådd å bli en viktig del av norske elevers hverdag de neste årene. Det er ikke så rart: Når barn spiller må de raskt forstå, memorere og teste abstrakte regler som igjen får logiske konsekvenser. Det er glimrende læring ikke bare for mattefaget spesielt, men også livet generelt.

Jente spiller mattespillet Numetry på PC i klasserommet på barneskolen
Les også:
Kan lære hva som helst ved hjelp av spill – dersom det brukes riktig

Utviklet i tett samarbeid med lærere

Numetry er utviklet med basis i læreplanen for mellomtrinnet på barneskolen, og vi har en rekke lærere og pedagoger i teamet vårt som bidrar til å kvalitetssikre de faglige og pedagogiske aspektene ved spillet. Blant annet har vi den kjente mattelæreren og forfatteren Håvard Tjora med på laget.

«Numetry er på et helt annet nivå enn konkurrentene når det gjelder spillopplevelsen. Tegningene, lydene og det visuelle i oppgavene er gjennomført gode. Guttungen har lyst til å løse utfordringene for å se hva som skjer videre i fortellingen.»
«Som mor er jeg veldig opptatt av at slike spill må være pedagogiske og morsomme nok til at barna faktisk vil bruke dem. Her får jeg begge deler.»
«Som forelder opplever jeg at andre læringsspill ofte er trauste og ganske kjedelige. Dette spillet har jeg mer tro på fordi det engasjerer og ikke føles som skolearbeid for barna.»