Eduplaytion nyttar informasjonskapslar (cookies) på nettstadene våre. Informasjonskapslar er små filer som lagrast på eininga di når du lastar ned ei nettside, for å halde oversikt over besøk på nettstadene og for å gi ei betre brukaroppleving. Til dømes nyttas dei til å gje deg skreddarsydd informasjon og kunnskapsopplevingar når du lærer matematikk i nokre av applikasjonane våre.

Alle som besøker ein nettstad, skal få informasjon om at nettstaden nyttar informasjonskapslar. Du må godkjenne at informasjonskapslar nyttast. Slik godkjenning gjerast gjennom innstillingane i din nettlesar.

Informasjons- og samtykkekravet er å rekne som oppfylt gjennom førehandsinnstilling av informasjonskapslar så lenge brukaren får klar og tydeleg informasjon på den aktuelle nettstaden om bruken av informasjonskapslar.

Du kan når som helst velje å endre innstillingane slik at informasjonskapslar ikkje blir aksepterte. Det kan føre til at nettstaden ikkje fungerer optimalt.

Du kan lese meir om korleis du sjølv administrer informasjonskapslar i ulike nettlesarar her: https://nettvett.no/slik-administrer-du-informasjonskapsler/


Oversikt over informasjonskapslar vi nyttar på våre nettstader

Nedanfor er eksemplar på informasjonskapslar, skript og lokalt lagra data som vi nyttar for å levere og tilpasse, forbetre og for å få ting til å fungere so godt som mogleg.

Eksemplar på informasjonskapslar, skript og lokalt lagra data som «Numetry» nyttar

Nedanfor er eksemplar på informasjonskapslar, skript og lokalt lagra data som vi nyttar for å levere og tilpasse, forbetre og for å få ting til å fungere so godt som mogleg.

 

Eksempel på informasjonskapslar og skript for lagring av data Aktør Nyttast til
CM, CM14, Digitrust.v1.identity, TPC,_qca, gcl_au, adtrc, uid, C, OMITelenor_TNSE, cid Adform Nyttast til å spore trafikk frå annonsering. Lagra informasjon nyttast blant anna for å følgje med på om ein besøkande har sett noko reklame eller ikkje, og kan sikre at den same annonsen ikkje visast igjen.
DSID, IDE, _gads, gfp64b Doubleclick (Google) Nyttast til å måle ytinga til Googles annonsenettverk for blant anna Display-annonsering.
Act, c_user, datr, fr, m_pixel_ratio, presence, sb, spin, wd, xs, Facebook SDK Facebook Nyttast til å måle effekten av Facebooks annonsenettverk. Nyttast og slik at du enkelt kan logge deg på applikasjonen vår med din Facebook-konto.
1P_JAR, AID, ANID, APISID, CONSENT, HSID, NID, OGPC, S, SAPSID, SID, SID, SSID, DV, UULE Google Analytics Nyttast til å analysere og tilpasse informasjonen på nettstaden vår basert på eininga som nyttast, operativsystem og nettlesar.
lc_visitor, _mid, _orig, country, lang, machineid, merchant, session, csrf, user Stripe Script vert nytta til å kople eit kjøp på nettstaden til ein premiumkonto i applikasjonen vår.
Firebase SDK Firebase Hjelp oss å sjå kva for tekniske feil som oppstår i appen, og korleis vi best kan fikse desse. Hjelp oss og å kunne teste ny funksjonalitet og lansere nye ting på ein kontrollert måte. Det hjelp oss og å analysere trafikk.
Mixpanel SDK Mixpanel Nyttast til å analysere brukar- og forbruksadferd i applikasjonen vår for å gjere «Numetry» betre og for å få ting til å fungere so godt som mulig.

I tillegg nyttar Eduplaytion Hotjar på heimesida:

Dette nyttar vi for å få ei betre forståing for våre brukarars behov og optimalisere denne Tenesta og deira oppleving. Hotjar er en teknologi som hjelper oss med å få innsikt i våre brukarars oppleving (eksempelvis kor lang tid dei nyttar på kvar side, kva lenker dei vel å klikke, kva dei liker og ikkje liker, osb).  Dette gjer oss i stand til å kontinuerleg å forbetre vår nettside og vår Teneste. Hotjar brukar informasjonskapslar og andre teknologiar for å samle data kring våre brukarars adferd og eining. Dette inkludererar einingas IP-adresse, einigas storleis, type, nettlesar, geografisk lokasjon (kun land). Hotjar lagrar denne informasjonen påvegne av oss under ein pseudonimisert profil. Hotjar kan ikke vidareselje noko data som dei samlar påvegne av Eduplaytion.