Ny norsk studie: Mattespill er en suksess i barneskolen

Jente spiller Numetry på PC-en

Elever i barneskolen hevet nivået sitt i matematikk etter å ha prøvd mattespill, viser en fersk studie fra NIFU. Stadig flere lærere tar i bruk spillbasert læring i undervisningen sin, og nå begynner også forskningen å peke i retning av at det er en riktig vei å gå. Nylig publiserte Nordisk institutt for studier av […]

Mattespillet som er perfekt for 5. til 7. klasse

To jenter sitter konsentrert i et klasserom og spiller Numetry

Hva skal til for at elever på 5. til 7. trinn i barneskolen skal elske å øve matematikk? Det norskutviklede mattespillet Numetry kan sitte på svaret.  Elevene på mellomtrinnet begynner å bli erfarne elever, og det stiller ofte enda høyere krav til læreren når det kommer til å tilby dynamisk og variert undervisning. Mattespillet Numetry […]

Hvorfor bruke spillpedagogikk i undervisning?

Gutt spiller Numetry på PC-en sin

Spill er langt bedre enn sitt rykte, og stadig flere mener at det å introdusere læringsspill i klasserommet vil gagne kvaliteten på undervisningen. Selv om spillpedagogikk får stadig større fotfeste i læreplaner internasjonalt og støttes opp av forskning som et effektivt pedagogisk verktøy, er det fremdeles en del lærere som vegrer seg for å ta […]

Slik bruker du mattespillet Numetry effektivt i undervisningen

To gutter ser tenkende på skjermen mens de spiller Numetry sammen

Over 65 000 elever på mellomtrinnet har prøvd mattespillet Numetry. Slik kan du bruke spillet effektivt i undervisningen. At mattespill som Numetry kan bidra positivt til elevers læring i matematikk er allerede godt dokumentert i forskningen. Likevel er det som i undervisning for øvrig ikke nødvendigvis slik at man bare kan sette elevene ned sammen […]

Fagfornyelsen – hva innebærer den?

lærer-og-elev-spiller-numetry-i-klasserom

Utrulling av den nye læreplanen i Norge, Fagfornyelsen, er i full gang. Men hva har den å si for lærere og elever? Fagfornyelsen er resultatet av et langt og nitidig arbeid som ble startet i 2016 i forbindelse med at regjeringen la frem en stortingsmelding hvor det ble klart at den gamle læreplanen, Kunnskapsløftet, skulle […]

Derfor er læringsspill for barn så effektivt

To jenter spiller Numetry sammen

Kan et mattespill få barna til å få sansen for matte?  Mange voksne husker nok tilbake til barneskolen da pugging av for eksempel gangetabellen var en mye brukt undervisningsform. Pugging er kanskje effektivt for å huske ting resten av livet, men man kan ikke akkurat si at det er med på å bygge opp engasjementet […]

Spillbasert læring kan være fremtidens undervisningsform

Lærer hjelper elev med Numetry

Spillbasert læring passer som hånd i hanske for å gjøre fag som matematikk mer engasjerende for elever i barneskolen. Det har vært nok av buzz-ord innenfor teknologi som kan brukes i klasserommet, som gamebased learning og gamification. Spillbasert læring, som er det første bare på norsk, er ikke bare et buzz-ord – det får dessuten […]

Slik kan dataspill brukes i undervisningen

To gutter spiller Numetry i klasserommet

Burde man ta spill inn i undervisningen? Forskningen peker i retning av at det ikke er en så dum idé.  Å bruke dataspill i undervisningen kan kanskje virke litt rart for en del lærere. Her har man kjempet mot skjermer i klasserommet over en lang periode, så skal deretter elevene spille dataspill i skoletiden med […]

Mattespill – barna spiller seg gode i matte

To barn ser tenkende ut på en PC-skjerm

Ved å la barna prøve mattespill som Numetry, øker sjansene for at de blir bedre i matematikk.  De fleste voksne kan være enige i at det å lære seg matematikk kan være vanskelig. Ofte har man som foreldre dårlige minner selv fra matteundervisningen, og disse holdningene kan lett smitte over på barna. Så hvordan kan […]

5 grunner til å bruke mattespill på nett

Jente spiller Numetry med hodetelefoner

Lær barna matematikk på en morsom og engasjerende måte ved å la dem spille det online mattespillet Numetry. I det norskutviklede mattespillet på nett, Numetry, ligger skjebnen til en gjeng bortkomne astronauter i den fjerne galaksen Matema i barnas hender. For å redde astronautene, må barna løse varierte matteoppgaver. Numetry er en del av ny […]