Derfor er læringsspill for barn så effektivt

To jenter spiller Numetry sammen

Kan et mattespill få barna til å få sansen for matte?  Mange voksne husker nok tilbake til barneskolen da pugging av for eksempel gangetabellen var en mye brukt undervisningsform. Pugging er kanskje effektivt for å huske ting resten av livet, men man kan ikke akkurat si at det er med på å bygge opp engasjementet […]

Mattespill – barna spiller seg gode i matte

To barn ser tenkende ut på en PC-skjerm

Ved å la barna prøve mattespill som Numetry, øker sjansene for at de blir bedre i matematikk.  De fleste voksne kan være enige i at det å lære seg matematikk kan være vanskelig. Ofte har man som foreldre dårlige minner selv fra matteundervisningen, og disse holdningene kan lett smitte over på barna. Så hvordan kan […]

5 grunner til å bruke mattespill på nett

Jente spiller Numetry med hodetelefoner

Lær barna matematikk på en morsom og engasjerende måte ved å la dem spille det online mattespillet Numetry. I det norskutviklede mattespillet på nett, Numetry, ligger skjebnen til en gjeng bortkomne astronauter i den fjerne galaksen Matema i barnas hender. For å redde astronautene, må barna løse varierte matteoppgaver. Numetry er en del av ny […]

Mattespill for barn har kommet for å bli

Gutt feirer mens han spiller på PC-en sin i senga

Forskningen peker stadig mer i retning av at spillbasert læring virker positivt inn på hvordan barn lærer fag som matematikk. Alle voksne husker nok fra barneskolen at matematikk var det faget som krevde mest øving. Det norskutviklede mattespillet Numetry har som mål å gjøre barns matteøving så morsom og engasjerende som mulig gjennom spill. Mattespill […]

Slik lærer du barnet ditt gangetabellen

Gutt skriver inn tallet fire på en tavle

Å lære seg gangetabellen og multiplikasjon kan være vanskelig. Likevel er det noen knep du kan bruke for å gjøre barnet ditt til en kløpper i multiplikasjon.  Alle barn er forskjellige. Noen lærer seg både lille og store gangetabellen raskt som bare det, mens for andre er det en litt vanskeligere prosess. Trøsten er at […]

Hvordan få barn til å like å lære

Tre smilende barn sitter samlet rundt en PC i sofaen

Noe av det fine ved å være menneske er at vi aldri er ferdig utlært. Det finnes alltid et nytt, spennende tema som en kan tilegne seg kunnskap om, som igjen kan hjelpe til med å forstå verden. Å etablere lærelyst tidlig er viktig dersom man skal forstå nødvendigheten av å tilegne seg ny informasjon […]

Hvordan holde barn trygge på nettet?

Dersom Internett hadde vært et eget land, hadde det uten tvil hatt den største befolkningen i verden. 59 prosent av menneskene i verden bruker i dag Internett, og med flere milliarder forskjellige lenker kan det bli uhyggelig å forville seg inn på feil hjørne av det. Som barn er man ikke alltid klar over konsekvensene […]

Hvordan få barn til å løse matteoppgaver?

Gutter spiller Numetry sammen

Mange barn sliter med matte, men det er flere andre i samme båt! De mest vanlige begrunnelsene fra barn som misliker matte er at oppgavene er for vanskelig for dem, eller at de ikke føler seg smarte nok. Dersom en lever i troen om dette, er det klart at det vil påvirke ens forhold til […]

Digitale læringsressurser i kraftig vekst

I mars har ett år passert siden verden så seg nødt til å stenge ned som følge av koronaviruset. Akutt så man behovet for nye ressurser, og det ble tydelig i hvor liten grad digital læring har blitt satset på tidligere. Dette har endret seg betraktelig i løpet av 2020. Kraftig økning Interessen for digitale […]

Hvordan forklare barn forskjellen mellom partall og oddetall

Det å fordype deg i matematikk er gjerne ikke det du helst vil bruke tiden din på. Men, nå er du en gang her – og det er det helt sikkert en god grunn til: du tar vervet som forelder på alvor og har lyst til å hjelpe de unge og håpefulle med å knekke […]