Hvordan få barn til å like å lære

Noe av det fine ved å være menneske er at vi aldri er ferdig utlært 🤓. Det finnes alltid et nytt, spennende tema som en kan tilegne seg kunnskap om, som igjen kan hjelpe til med å forstå verden 🌍. Å etablere lærelyst tidlig er viktig dersom man skal forstå nødvendigheten av å tilegne seg […]

Hvordan holde barn trygge på nettet?

Dersom Internett hadde vært et eget land, hadde det uten tvil hatt den største befolkningen i verden ?. 59 prosent av menneskene i verden bruker i dag Internett, og med flere milliarder forskjellige lenker kan det bli uhyggelig å forville seg inn på feil hjørne av det ?. Som barn er man ikke alltid klar […]

Hvordan få barn til å løse matteoppgaver?

Mange barn sliter med matte, men det er flere andre i samme båt ⛵️! De mest vanlige begrunnelsene fra barn som misliker matte er at oppgavene er for vanskelig for dem, eller at de ikke føler seg smarte nok. Dersom en lever i troen om dette, er det klart at det vil påvirke ens forhold […]

Digitale læringsressurser i kraftig vekst

I mars har ett år passert siden verden så seg nødt til å stenge ned som følge av koronaviruset ?. Akutt så man behovet for nye ressurser, og det ble tydelig i hvor liten grad digital læring har blitt satset på tidligere. Dette har endret seg betraktelig i løpet av 2020 ?. Kraftig økning Interessen […]

Smart bruk av skjermtid

I det teknologiske samfunnet vi lever i er det flere som kan kjenne seg igjen i at den verdifulle familietiden til stadighet går tapt til fordel for skjermtid ?. Teknologisk innovasjon har endret medievanene våre betraktelig, noe som kan være frustrerende for foreldre som kan se tilbake på en barndom hvor familier brukte mer tid […]

Spilling – mer enn en passiv aktivitet

Siden internett ble lansert i 1991 har den teknologiske utviklingen gått så fort at det  nærmest har vært en fulltidsjobb  å henge med i svingene ?.  Playstation, nettbrett, datamaskiner og smarttelefoner har, til mange foreldres store frustrasjon, blitt allemannseie ?. Å vokse opp i 2020 er på mange måter ikke sammenlignbart med det å vokse […]

Kan lære hva som helst ved hjelp av spill – dersom det brukes riktig

Spillbasert læring og spilling generelt har lenge blitt sett på som noe kontroversielt blant foreldre. Hvor mye skjermtid er det akseptabelt å tillate, og hvor skadelig er det egentlig å la barn spille for mye ?? Stemmer det egentlig at en kan bli mer voldelig av å spille tv-spill, eller er det bare en myte […]