Hvordan få barn til å like å lære

Noe av det fine ved å være menneske er at vi aldri er ferdig utlært 🤓. Det finnes alltid et nytt, spennende tema som en kan tilegne seg kunnskap om, som igjen kan hjelpe til med å forstå verden 🌍. Å etablere lærelyst tidlig er viktig dersom man skal forstå nødvendigheten av å tilegne seg […]

Fordeler ved å bruke «Numetry» i klasserommet

At digitale spill har kommet for å bli er en selvfølge, til flere foreldre og læreres store ergrelse 👩‍🏫. Mange unge bruker svært mye tid foran skjermen, engasjert i noe som for voksne ikke nødvendigvis fremstår som noe annet enn bortkastet tid ⏳. Det sistnevnte har dog blitt motbevist flere ganger, blant annet av Medietilsynet. […]

Hvordan hjelpe elever med matematikkvansker

Sannsynligheten er stor for at både lærere og foreldre kjenner til fenomenet «mattevansker». Det kan være frustrerende når alt føles håpløst, ikke minst for eleven som går gjennom det hele ?‍♂️. Som hjelpende hånd kan man føle seg rådvill i en slik situasjon, men det finnes heldigvis noen grep man kan ta for å gjøre […]

Digitale læringsressurser i kraftig vekst

I mars har ett år passert siden verden så seg nødt til å stenge ned som følge av koronaviruset ?. Akutt så man behovet for nye ressurser, og det ble tydelig i hvor liten grad digital læring har blitt satset på tidligere. Dette har endret seg betraktelig i løpet av 2020 ?. Kraftig økning Interessen […]

«Kristoffer, ut på gangen!»

Det kan gjerne være lett å se for seg at en selv må ha vært et skolelys av rang dersom en velger å utvikle et matematikkspill for barn. Det er ikke nødvendigvis helt riktig, og det er jeg et prakteksempel på. La meg ta deg med tilbake til en desemberdag i 2001. Et mektig irritert […]

Spelbasert læring under corona-pandemien 

Fellesferien er ved vegs enda, og vi går ein annleis skulestart i møte. Både barn og vaksne må førebu seg på ein kvardag utanom det vanlege, sidan coronaviruset framleis set sitt preg på samfunnet vi lev i. Elevar over heile verda risikerer å måtte opphalde seg heime i si eige stove utover hausten, når dei […]

WHAT KIDS SAY: ATLØY SCHOOL

For å kunne gjera Numetry til eit så bra spel som mogleg, har vi inngått samarbeid med 12 skular i Noreg og Sør-Amerika. Lærarane og elevane ved desse skulane gir oss kontinuerlege tilbakemeldingar, både når det gjeld mekanikken og dei visuelle aspekta ved spelet. Vi besøkte ein av desse skulane for nokre månader sidan: Atløy […]

WHAT KIDS SAY: EIKEFJORD SCHOOL

For å kunne gjera Numetry til eit så bra spel som mogleg, har vi inngått samarbeid med 12 skular i Noreg og Sør-Amerika. Lærarane og elevane ved desse skulane gir oss kontinuerlege tilbakemeldingar, både når det gjeld mekanikken og dei visuelle aspekta ved spelet. Vi besøkte ein av desse skulane for nokre månader sidan: Eikefjord […]

WHAT KIDS SAY: SKEI SCHOOL

For å kunne gjera Numetry til eit så bra spel som mogleg, har vi inngått samarbeid med 12 skular i Noreg og Sør-Amerika. Lærarane og elevane ved desse skulane gir oss kontinuerlege tilbakemeldingar, både når det gjeld mekanikken og dei visuelle aspekta ved spelet. Vi besøkte ein av desse skulane for nokre månader sidan: Skei- […]