Ny norsk studie: Mattespill er en suksess i barneskolen

Jente spiller Numetry på PC-en

Elever i barneskolen hevet nivået sitt i matematikk etter å ha prøvd mattespill, viser en fersk studie fra NIFU. Stadig flere lærere tar i bruk spillbasert læring i undervisningen sin, og nå begynner også forskningen å peke i retning av at det er en riktig vei å gå. Nylig publiserte Nordisk institutt for studier av […]

Mattespillet som er perfekt for 5. til 7. klasse

To jenter sitter konsentrert i et klasserom og spiller Numetry

Hva skal til for at elever på 5. til 7. trinn i barneskolen skal elske å øve matematikk? Det norskutviklede mattespillet Numetry kan sitte på svaret.  Elevene på mellomtrinnet begynner å bli erfarne elever, og det stiller ofte enda høyere krav til læreren når det kommer til å tilby dynamisk og variert undervisning. Mattespillet Numetry […]

Hvorfor bruke spillpedagogikk i undervisning?

Gutt spiller Numetry på PC-en sin

Spill er langt bedre enn sitt rykte, og stadig flere mener at det å introdusere læringsspill i klasserommet vil gagne kvaliteten på undervisningen. Selv om spillpedagogikk får stadig større fotfeste i læreplaner internasjonalt og støttes opp av forskning som et effektivt pedagogisk verktøy, er det fremdeles en del lærere som vegrer seg for å ta […]

Slik bruker du mattespillet Numetry effektivt i undervisningen

To gutter ser tenkende på skjermen mens de spiller Numetry sammen

Over 65 000 elever på mellomtrinnet har prøvd mattespillet Numetry. Slik kan du bruke spillet effektivt i undervisningen. At mattespill som Numetry kan bidra positivt til elevers læring i matematikk er allerede godt dokumentert i forskningen. Likevel er det som i undervisning for øvrig ikke nødvendigvis slik at man bare kan sette elevene ned sammen […]

Derfor er læringsspill for barn så effektivt

To jenter spiller Numetry sammen

Kan et mattespill få barna til å få sansen for matte?  Mange voksne husker nok tilbake til barneskolen da pugging av for eksempel gangetabellen var en mye brukt undervisningsform. Pugging er kanskje effektivt for å huske ting resten av livet, men man kan ikke akkurat si at det er med på å bygge opp engasjementet […]

Spillbasert læring kan være fremtidens undervisningsform

Lærer hjelper elev med Numetry

Spillbasert læring passer som hånd i hanske for å gjøre fag som matematikk mer engasjerende for elever i barneskolen. Det har vært nok av buzz-ord innenfor teknologi som kan brukes i klasserommet, som gamebased learning og gamification. Spillbasert læring, som er det første bare på norsk, er ikke bare et buzz-ord – det får dessuten […]

Slik kan dataspill brukes i undervisningen

To gutter spiller Numetry i klasserommet

Burde man ta spill inn i undervisningen? Forskningen peker i retning av at det ikke er en så dum idé.  Å bruke dataspill i undervisningen kan kanskje virke litt rart for en del lærere. Her har man kjempet mot skjermer i klasserommet over en lang periode, så skal deretter elevene spille dataspill i skoletiden med […]

Mattespill – barna spiller seg gode i matte

To barn ser tenkende ut på en PC-skjerm

Ved å la barna prøve mattespill som Numetry, øker sjansene for at de blir bedre i matematikk.  De fleste voksne kan være enige i at det å lære seg matematikk kan være vanskelig. Ofte har man som foreldre dårlige minner selv fra matteundervisningen, og disse holdningene kan lett smitte over på barna. Så hvordan kan […]

5 grunner til å bruke mattespill på nett

Jente spiller Numetry med hodetelefoner

Lær barna matematikk på en morsom og engasjerende måte ved å la dem spille det online mattespillet Numetry. I det norskutviklede mattespillet på nett, Numetry, ligger skjebnen til en gjeng bortkomne astronauter i den fjerne galaksen Matema i barnas hender. For å redde astronautene, må barna løse varierte matteoppgaver. Numetry er en del av ny […]

Mattespill for barn har kommet for å bli

Gutt feirer mens han spiller på PC-en sin i senga

Forskningen peker stadig mer i retning av at spillbasert læring virker positivt inn på hvordan barn lærer fag som matematikk. Alle voksne husker nok fra barneskolen at matematikk var det faget som krevde mest øving. Det norskutviklede mattespillet Numetry har som mål å gjøre barns matteøving så morsom og engasjerende som mulig gjennom spill. Mattespill […]