Spill – et verktøy i klasserommet

Den 13. november 2020 uttalte kunnskapsminister Guri Melby (V) til Bergens tidende at hun er svært positiv til spill i skolen 🙌. Selv om stadig flere lærere over hele landet har begynt å ta i bruk spill som et verktøy i undervisningen, er det fortsatt mange som gjerne vegrer seg for å hoppe ut i […]

Hvordan hjelpe barn til å bli bedre i matte

For mange foreldre er dagens skolehverdag nærmest ugjenkjennelig fra da de selv satt på skolebenken et par tiår siden. En skolehverdag hvor penn og papir fortsatt var ens beste verktøy, og da hoppetau og fotball var det morsomste en kunne gjøre i friminuttene. I dag har digitaliseringen kommet langt, og smarttelefoner og nettbrett er nærmest allemannseie […]

Spelbasert læring under corona-pandemien 

Fellesferien er ved vegs enda, og vi går ein annleis skulestart i møte. Både barn og vaksne må førebu seg på ein kvardag utanom det vanlege, sidan coronaviruset framleis set sitt preg på samfunnet vi lev i. Elevar over heile verda risikerer å måtte opphalde seg heime i si eige stove utover hausten, når dei […]

WHAT KIDS SAY: ATLØY SCHOOL

For å kunne gjera Numetry til eit så bra spel som mogleg, har vi inngått samarbeid med 12 skular i Noreg og Sør-Amerika. Lærarane og elevane ved desse skulane gir oss kontinuerlege tilbakemeldingar, både når det gjeld mekanikken og dei visuelle aspekta ved spelet. Vi besøkte ein av desse skulane for nokre månader sidan: Atløy […]

WHAT KIDS SAY: EIKEFJORD SCHOOL

For å kunne gjera Numetry til eit så bra spel som mogleg, har vi inngått samarbeid med 12 skular i Noreg og Sør-Amerika. Lærarane og elevane ved desse skulane gir oss kontinuerlege tilbakemeldingar, både når det gjeld mekanikken og dei visuelle aspekta ved spelet. Vi besøkte ein av desse skulane for nokre månader sidan: Eikefjord […]