Sommarjobb som astronaut

Synast du det er vanskeleg å aktivisere bornet ditt i sommar? Meld opp bornet ditt som astronaut og la det ta del i speltestinga og ferdigstillinga av matematikkspelet «Numetry»! Som astronautar får born moglegheita til å løyse spennande utfordringar saman med resten av mannskapet om bord på romskipet «Magellan» samtidig som at dei lærer seg […]